Discover and save creative ideas
  Explore these ideas and more!

  lengtematen

  Op deze plaat worden bekende contexten gezet bij de maten. Maar er staat ook op +0 en -0. Hoe belangrijk is precies taalgebruik in de wiskundeles eigenlijk? We weten wat er bedoelt wordt, maar is dat ook voor leerlingen zo?

  Klokkijken - Poster, analoog en digitaal

  Maten en gewichten

  Domein: verbanden,. Onderdeel: verhoudingen, breuken en kommagetallen. Doel: omzetten van verhoudingen in breuken en percentages en andersom

  Download de pdf van het metriek stelsel Meer bekijken:TafelmatrixLeeg honderdveldTafelmatrix leegHonderdveldBreuken

  breukenposter - Meester Tim

  Metriek stelsel

  Print PDFOp pinterest kwam ik de problem solving wheel tegen met de vraag erbij: wie wil deze vertalen? Helaas is voor mij de bron onbekend, maar hier is wel de nederlandse vertaling: Deze poster staat leuk in de klas, maar heeft wel een duidelijke instructie bij de start van het schooljaar. Laat de … … Lees verder →

  Metriek stelsel

  Twinkl Resources Number Multiples Individual Display Posters Classroom printables for Pre-School, Kindergarten, Elementary School and beyond! Math, Numbers, Classroom Display, Posters

  De kracht van autisme Archives |

  Tijd

  werkwoordspelling stappenplan

  Tussendoortje Elk kind krijgt een opdracht op een briefje. Wanneer ze deze uitvoeren volgt er een kettingreactie. Niemand weet wat er allemaal voor geks zal gebeuren in de klas!

  De omrekentrap: omrekenen van meters, liters en grammen (vertaald uit het Engels).

  Mooi hulpmiddel voor de kinderen

  Metriek stelsel lengtematen

  autisme en zintuiglijke waarneming

  in iets andere vorm gebruikt (een zorgenpopje in een la) en liet het de corvee kinderen verstoppen in een van de laatjes. Het is een leuke en zinvolle afsluiting van de dag en en werkt positief gedrag echt in de hand!