Explore Missionaries Lds, Lds Mormon, and more!

Explore related topics

#missionarygirlfriend #missionaries #lds #mormon #rm

#missionarygirlfriend #missionaries #lds #mormon #rm

Usually, I stick to stealing quotes from Pinterest, but tonight I found one that I love so much, I had to make my own quote poster(-thingy)....

Usually, I stick to stealing quotes from Pinterest, but tonight I found one that I love so much, I had to make my own quote poster(-thingy)....

We will always find each other. Even if it takes some time, we'll always end up together. I'm so sure we've done so in our past lifetimes, and we will do so in the next lifetime, and the next, and the next.... Searching for you is an adventure in itself, and very much worth the wait to finally be with you.

We will always find each other. Even if it takes some time, we'll always end up together. I'm so sure we've done so in our past lifetimes, and we will do so in the next lifetime, and the next, and the next.... Searching for you is an adventure in itself, and very much worth the wait to finally be with you.

- A thường hay nghĩ về e :) - Một lúc nào đó a chợt nhận ra rằng việc hai đứa mình chia tay cũng một phần là do a :) - E là một cô gái cần sự yêu thương còn a thì quá lạnh nhạt :) - E cần tình cảm ấm nồng nhưng a lại không có  điều đó <3 - Chia tay :) a chấp nhận điều đó một cách dễ dàng nhưng lại hối hận về nó rất lâu...a để vuột mất e để rồi không thể giữ e lại lần nữa.  - 6/8/2013

- A thường hay nghĩ về e :) - Một lúc nào đó a chợt nhận ra rằng việc hai đứa mình chia tay cũng một phần là do a :) - E là một cô gái cần sự yêu thương còn a thì quá lạnh nhạt :) - E cần tình cảm ấm nồng nhưng a lại không có điều đó <3 - Chia tay :) a chấp nhận điều đó một cách dễ dàng nhưng lại hối hận về nó rất lâu...a để vuột mất e để rồi không thể giữ e lại lần nữa. - 6/8/2013

Pinterest • The world’s catalog of ideas
Search