Discover and save creative ideas

  More to explore:

  Funny

  More from this board

  movie day

  How I see math word problems. For real!

  R.I.P :(

  Bạn bè là người sẽ không để ta làm điều gì đó ngu ngốc 1 mình... họ sẽ làm chung với ta

  Mều ngầu :)

  honest logos

  honest logos

  pho

  sexy

  good idea

  Adorable

  chet!

  I chuckled to myself seeing this.

  When I get married... I swear...

  Sự thật 100%

  Nhân mã Vs Mã nhân

  Ngu thì... chết !

  Ở một thế giới khác...

  Sự thật 100%

  "Dân chơi"

  Ai chẳng vậy...

  hahaha

  ♥ Mulan

  like!

  bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt