There’s more to see...
Join millions of other people on Pinterest!
Visit Site
  • Heidi Vinther

    Japanese White eye

  • Good Bear

    Andrew Mashnich Immagini di uccelli di John Soong (John Soong) - colibrì

  • Lưu Quý

    Chim là diễn viên không bao giừ tẩy trang còn tự nhiên là sân khấu luôn sẵn sàng cho người biểu diễn. Kiếm ăn, sinh sôi nảy nở là kịch bản không bao giờ kết thúc. Khi diễn viên bay trước ống kính, cảnh quay hấp dẫn cứ thế bắt đầu, cho đến khi nó bay xa khỏi ống kính.

Also on these boards

Related Pins

Turquoise cicada (Zamarra sp.) Photo: PBertner. Flickr via Fancy That #insects

Patiently waiting for the slow ones.....waiting.....waiting..... | Flickr - Photo Sharing!

Yellow-fronted woodpecker - (CC)Claudio Dias Timm - www.flickr.com/...

felixinclusis: fairy-wren: black-browed albatross (photo by marius coetzee)

Paphiopedilum orchid; photo by Winston Munnings

I need a Black & White canvas of this one... does anyone know the name of the photographer pleeease?!

Rhizostoma pulmo, also known as the barrell jellyfish. (Photo credit: Rai Fernandez)

the snow-zone layer's getting too thin up there, so i thought I'd make tracks down here...Mute Swan, Loch Ard, Trossachs, Scotland