Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

When the Centro Universitario of Mexico abbreviated all over their sports uniforms: Top row, second from left: "Not me!" Tobacco Companies getting away with it: 'Alfonso', not trying to look like anyone in particular at all: When women thought they had

Pinterest • The world’s catalog of ideas
Search