Visit site

Related Pins

...Những người đã hiện diện bên cạnh bạn trong những năm tháng của tuổi trẻ, dù là tình bạn hay tình yêu đều khắc cốt ghi tâm. Bởi vì họ đã dạy cho bạn dũng cảm, dạy cho bạn kiên cường. Và họ cũng dạy cho bạn biết rằng kể cả khi họ không còn bên cạnh, thì bạn vẫn có thể một mình hướng về phía trước, không sợ hãi, không lạc lối.Dịch : Thiên Lam

pretty peony...Flyboy Naturals offers many colors of fresh peony flowers...shipped to your door!

"What's in a name? That which we call a rose / by any other name would smell as sweet." __ Juliet in Romeo and Juliet, Act II, Scene 2.

peonies... I used to collect bulbs. These flowers love our clay-like soil and are very easy keepers and pleasers! One day I'd like a yellow one! They were $100 a couple of years ago!

memories... we used a lot of birch bark in our wedding decorations. I wanted to make cones like these, but we ran out of time.

♆ Blissful Bouquets ♆ gorgeous wedding bouquets, flower arrangements floral centerpieces - purple roses

"Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ luôn tâm niệm một điều, đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những gì chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời, đều phải trả giá, tôi đã có được một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?"