Visit site

Related Pins

"What's in a name? That which we call a rose / by any other name would smell as sweet." __ Juliet in Romeo and Juliet, Act II, Scene 2.

Đứng trước những chuyện oan ức, không nhất định là người nổi tiếng mới có quyền giữ im lặng! Có những thứ trời biết đất biết lòng người biết là đủ

It's been pointed out that this flower is apparently fake (notice the threads at petal tips). :( It's still beautiful though.

would recreate this look of hanging roses & greenery in the pathway to a ceremony location in capri..

Mountain Snow Rose... would look beautiful climbing up the side of the kids old playhouse, or my back fence near the barn.

Meadow farm, worcestershire: A place to sit - yew hedge with lutyens bench beneath rose 'phyllis bide' trained as arch www.clivenichols.com

Seend Manor Rose Garden image via Paul *'s photostream Gardening Tips & Lots Of Pictures also Lots of Good Fresh Garden Recipe www.gardentheeasy...

"Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ luôn tâm niệm một điều, đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những gì chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời, đều phải trả giá, tôi đã có được một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?"