There’s more to see...
Come take a look at what else is here!
Visit site

Related Pins

The most beautiful scented rose in the world. My fave, yet I don't know the name.it's a David Austin rose called Pilgrim.

When we tell our story, it gives others permission to do the same.

Roses -- how could anyone smell a rose, and not give thanks to a Creator who is superlative in every way to humans? Everything was given to us freely...and lovingly, and everything was made FOR us by someone who knew what we would love.

151/365: Over-exposure ~ SophieG*

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ I LOVE YOU EVER SO MUCH MOM xox ☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆

"Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ luôn tâm niệm một điều, đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những gì chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời, đều phải trả giá, tôi đã có được một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?"

Floral No 18 Garden Roses Art Print 8x10 by donnageissler on Etsy - Stunning indeed!

A beautiful bouquet of pink roses to the best mom ever! #PANDORAloves #MothersDay