Discover and save creative ideas

  More to explore:

  Law

  Rain

  Rings

  More from this board

  Coc a dŵdl dŵŵŵ! // Cock a doodle doo!

  Dai Jones a Wyn Gruffydd yn rhannu jôc cyn i'r miri ddechrau yn Sioe Frenhinol Cymru 2012 // Dai Jones and Wyn Gruffydd sharing a joke before the action starts at the Royal Welsh Show 2012

  Rhai o fridiau moch buddugol Sioe 2011 gan gynnwys Tamworths // Some of the champions in the pig breed sections at the Show in 2011 including a Tamworth pig

  Prif Gylch #ysioe mewn cyflwr da er yr holl law! // The Main Ring looking good despite the rain!

  Pwy fydd yn ennill Cwpan y Frenhines yn Sioe Llanelwedd eleni? // Who will win the Queen's Cup at the Royal Welsh Show this year?

  Cystadlaethau Ffermwyr Ifanc yn y Sioe 2011 // Young Farmers competitions at the Show 2011 s4c.co.uk/sioe

  Cystadlaethau Ffermwyr Ifanc yn y SIoe (Llun 2011) // Young Farmers competitions at the Royal Welsh (Monday 2011) s4c.co.uk/sioe

  Dyma'r map o faes y sioe 2012 // Here's the 2012 map for the Show. s4c.co.uk/sioe