Explore these ideas and more!

Site om spelling te oefenen; gratis account voor de hele klas

Tips voor effectiever spellingonderwijs

LeerKans biedt allerlei links naar oefensites aan. Deze zijn als volgt onderverdeeld: rekenen, spelling, begrijpend lezen, lezen, woordenschat en werkbladen. Deze worden regelmatig aangevuld. De onderverdeling rekenen bevat heel wat nuttige links om leerstof op een speelse manier in te oefenen.

Beloningskaarten voor de hele klas: downloaden van klasvanjuflinda.nl

Spellingdroedel: leuke manier om extra moeilijke woorden te oefenen.

klaaropdrachten voor na de weektaak

Spelling spiekboek. Hier kunnen kinderen de regels van spelling opzoeken. Ook is er ruimte om eigen woorden erbij te schrijven.

bloon

Zo werk ik nu ook in de klas, stappenplankaartjes voor het maken van het dictee. Elke dag!!

spelling

Spelling groep 3

Hebbes, een spannend spelletje om de klanktekenkoppeling te oefenen! Zie voor de spelregels: www.dyadon.nl!

Cooperatief leren

de beste spreuk die in mijn klas hangt

Interessant artikel om je spellingsniveau van de kinderen op school te verhogen

In deze gids zijn bruikbare apps voor de hele basisschool verzameld.

STUDIEKAARTJES Leerlingen toetsen laten leren met behulp van studiekaartjes. Geef leerlingen een samenvatting van een hoofdstuk, (bijvoorbeeld aardrijkskunde) mee naar huis om te leren. Thuis moeten ze 10 vragen bedenken over de tekst en die moeten ze op een kaartje schrijven. Het antwoord, dat in de tekst staat, schrijven ze op de achterkant. De kaartjes nemen ze weer mee naar school. Op school stellen ze elkaar de vragen over de tekst.

8 tussendoorspelletjes voor taal

Wie zijn vredemakers en vredebrekers? Goeie poster om in de klas uit te hangen en met de kinderen te bespreken.

Spel met letters

Perfect om iedere dag even tussendoor te doen! Aan het einde van elk schooljaar 200 nieuwe woorden toegevoegd aan de woordenschat van je kids!