Pinterest • The world’s catalog of ideas

Traina-Norell dress, circa 1950’s, Photo, Gjon MiliStraw, cartwheel hat by Mr. John

Dorian Leigh in a summer dress as seen in Elle, 1950

LEGO WEDDING DRESS Artwork : Daisy Balloon Photographer : Satoshi Minakawa Hair : Dai Michishita Make : Kanako Yoshida

Model Wearing Evening Dress of Net Skirt with Silver Metal Bodice, by Gjon Mili

from Mail Online

By Colin Brown

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

from Luscious: myLusciousLife.com

Fan favourites: A sensual life

Dorian Leigh in Dior - 1950 - Photo by Gjon Mili