Visit site

Related Pins

"Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ luôn tâm niệm một điều, đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những gì chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời, đều phải trả giá, tôi đã có được một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?"

Senza titolo | Flickr – Condivisione di foto!

Pink tulips. At my wedding I want red flowers in honor of my grandma, her favorite color and heritage. She is the reason I am the young woman I am today.

Mom, these were the flowers that I couldn't remember the name of. I love these, they smell so good.

Concordance de Beauté,charme,couleurs nous ménant dans un monde plein de Quiétude,tranquillité,paix,zen,love et méditation !