Pinterest • The world’s catalog of ideas
Big Hearts, Bright Minds: 25 Inspirational Quotes for Teachers #Infographic #Education #Quotes
from visualistan.com

Big Hearts, Bright Minds: 25 Inspirational Quotes for Teachers #Infographic

from Mail Online

By Colin Brown

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

from Brain Pickings

Life Doesn’t Frighten Me: Maya Angelou’s Courageous Children’s Verses, Illustrated by Basquiat