There’s more to see...
Come take a look at what else is here!
Visit site

Related Pins

Wedding Ideas: neon-pink-wedding-reception-centerpieces

❈ Fleurs Foncées ❈ dark art photography flowers & botanical prints -

puts me in the mind of giang... ps love that expression

Still life of a perfectly formed tinted pink Dahlia. Image via Etsy.

"Đó là sự khác biệt giữa chúng ta. Em ngưỡng mộ những người đạt đến đỉnh cao danh vọng, tiền tài và cố gắng mọi cách để đạt được những điều đó. Anh chỉ ngưỡng mộ những người dám từ bỏ bản ngã của chính mình, dám hy sinh lợi ích của bản thân vì những người khác."