Pinterest • The world’s catalog of ideas
Etsyfrom Etsy

Bridal Hair Pins, Swarovski Pearl, Crystal Spray, Wedding, Hair Accessory, Fashion

Swarovski pearl and crystal spray Bridal Hair Pins

Honestly WTFfrom Honestly WTF

DIY Chanel Pearl Hairpins

.pearl hair pins/ could use any jewel

Honestly WTFfrom Honestly WTF

DIY Chanel Pearl Hairpins

chanelpearl10

Etsyfrom Etsy

Lace hair accessories, wedding bobby pins, bridal hair pins, crochet and pearls - attic treasures - bridal accesory

Lace hair accessories, wedding bobby pins, bridal hair pins, crochet and pearls - attic treasures. gardens of whimsy via Etsy.

Flamingo Toesfrom Flamingo Toes

Lace & Pearl Bracelet -

THIS I **must** make!! I love pearls!

Honestly WTFfrom Honestly WTF

DIY Macrame Bracelet

DIY bracelets