Twiggy 1967 1960s mod vintage fashion, swinging sixties, Twiggy style, Twiggy hair, retro, Twiggy icon, 1960s models,

Twiggy 1967 1960s mod vintage fashion, swinging sixties, Twiggy style, Twiggy hair, retro, Twiggy icon, 1960s models,

British model Patti Boyd pictured in one of top designer Ossie Clark's creations, a dress called ' Hoopla' of brushed tricel with cut circles. Description from gettyimages.co.nz. I searched for this on bing.com/images

Which '60s Style Icon Is All Smiles?

British model Patti Boyd pictured in one of top designer Ossie Clark's creations, a dress called ' Hoopla' of brushed tricel with cut circles. Description from gettyimages.co.nz. I searched for this on bing.com/images

Lesley Lawson (Twiggy.) Decada 1960. Primera modelo internacional, primera supermodelo,

Lesley Lawson (Twiggy.) Decada 1960. Primera modelo internacional, primera supermodelo,

Twiggy là một biểu tượng cá tính vào thời kì này, mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn, thân hình mảnh khảnh đã ám ảnh hầu hết các cô gái trọng thập niên này.

Twiggy là một biểu tượng cá tính vào thời kì này, mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn, thân hình mảnh khảnh đã ám ảnh hầu hết các cô gái trọng thập niên này.

Pinterest
Search