Explore these ideas and more!

"Tom Jones" by Henry Fielding. Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat). (Castellà) http://www.europeana.eu/portal/record/91911/A2C9BB204DB5CF77B4A247BC7AB0330881B1EE8B.html

"Faules". Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (www.bnc.cat). (Public Domain) (Català) http://www.europeana.eu/portal/record/91912/FD36A30F89F1CEF9229BA1E0D0880D7485215F63.html #worldbookday #oldbooks #books #bookcovers #beautifulbookcovers #readbooks

Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat): "Orlando Furioso" by Ludovico Ariosto (Castellà). (Public Domain) http://www.europeana.eu/portal/record/91963/E0388BF9E467D13D50B15281B8FCC4AE092B4D67.html #worldbookday #oldbooks #books #bookcovers #beautifulbookcovers #readbooks #OrlandoFurioso

Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat): "Curial e Güelfa". (Public Domain) http://www.europeana.eu/portal/record/91912/CC0B65D052D9F171BEA74F1F5317FC34F4C826D9.html #worldbookday #oldbooks #books #bookcovers #beautifulbookcovers #readbooks

"Tirant lo Blanc" by Joanot Martorell. Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (www.bnc.cat). (Public Domain) (Català) http://www.europeana.eu/portal/record/91911/8ABBB0E2803E06E1E8DE31087B93CD49510DA80C.html

Courtesy of the Biblioteca de Catalunya "Fiammetta" by Giovanni Boccaccio (Català).

Courtesy of the Biblioteca de Catalunya : "Don Quijote de la Mancha. Parte 1" by Miguel de Cervantes. (Public Domain)

"Flors del Calvari: llibre de consols" by Jacint Verdaguer. Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (www.bnc.cat). (Public Domain) http://www.europeana.eu/portal/record/91912/1DCF87096D0774A57F94CC643BEC5EB7A1242605.html

Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat): "King Lear" by William Shakespeare (Català). (Public Domain) http://www.europeana.eu/portal/record/91912/8FD8E32F74AB32A59065CC5C3F68B55AC968062F.html

"Spill o Libre de consells" by Jaume Roig. Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat). (Public Domain) http://www.europeana.eu/portal/record/91912/C2E66E3EC53B5AACF6DF4B4E78192DB15B6F2539.html

Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat): "Carmen de Toledo", 1931. (Rights Reserved - Free Access) http://www.europeana.eu/portal/record/91906/AA284510033B34865BC910C7FE943630895E17A5.html

"Dia del libro 1950 : sábado 22 de abril : El mejor regalo un libro" Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat). (Rights Reserved - Free Access) http://www.europeana.eu/portal/record/91906/B1D6F7CE41B518412A36720C95F626730F92A8D2.html

Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat): "Sevilla : Fiestas de Primavera", 1957. (Rights Reserved - Free Access) http://www.europeana.eu/portal/record/91906/DD0DD0A4555DAE4C5D9232C66E3F6B0434489283.html

Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat): "Campeón : álbum encuadernable de fotografías de sport", 1929. (Rights Reserved - Free Access) http://www.europeana.eu/portal/record/91906/13920DCAF657350078B996F66FDAB561BB96DB3F.html

"Centenario de la muerte de Balmes : Vich-1948" Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat). (Rights Reserved - Free Access) http://www.europeana.eu/portal/record/91906/20868E2A99082AA7893E7DB8DBBED2077A5080CA.html

"Gaseosa Reina. J. Daura", 1896. Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat). (Rights Reserved - Free Access) http://www.europeana.eu/portal/record/91906/35B91CA9AEBFF2F6E438125B3B45B45072AD2574.html

Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat): "Santiago Rusiñol. Fulls de la vida", 1898. (Rights Reserved - Free Access) http://www.europeana.eu/portal/record/91906/7CE151C929810E2F249A741265002BEE5AF4C9B7.html

"Obra sindical artesania", post 1939. Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat). (Rights Reserved - Free Access) http://www.europeana.eu/portal/record/91906/C8FC788354772FC45C4B3FA2684B5B70EF7A90F6.html

"Procesion del Viernes Santo : Barcelona : 1953" Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat). (Rights Reserved - Free Access) http://www.europeana.eu/portal/record/91906/96AB6B26B9DCA70E83F0ED843279E8666F518822.html

Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat): "XXI Feria Muestrario Internacional", 1943. (Rights Reserved - Free Access) http://www.europeana.eu/portal/record/91906/9B62EBC54256FF8E7147F8ED3F4EAA0948CA25E1.html

"Certàmens Preparatoris de l'Exposició Internacional d'Indústries Elèctriques i General Espanyola : 1923" Courtesy of the Biblioteca de Catalunya (http://www.bnc.cat). (Rights Reserved - Free Access) http://www.europeana.eu/portal/record/91906/5CC2B1F80670755558843705C2CCDCFE5F1A846F.html