Visit site

Related Pins

So pretty! pompom dahlia... totally over the top! some blooms can get as big as your head... (wow, 'cause i can surely get a big head!...)

Ume, Kirschpflaume, Cherry plum viele Namen für eine Bach-Blüte, die hilft, wenn der innere Druck steigt

Her heart is played, like well worn strings; in her eyes the sadness sings; of one who was destined, for better things | Lang Leav

Một người luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Bất chợt khi ngoảnh đầu lại, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác.

I love dark moody florals: Saipua by Sarah Ryhanen, clematis, hellebores, ranuncules

Wedding Ideas: neon-pink-wedding-reception-centerpieces