There’s more to see...
Come take a look at what else is here!
Visit site

Related Pins

I have a love for plants! When I move back home I'll look into adding more botany into my room.

Deep pink flower with soft blur filter creating a moody ambience. Subscribers can see our Dark Interiors trend analysis for more inspiration...

I love dark moody florals: Saipua by Sarah Ryhanen, clematis, hellebores, ranuncules

It was one of those March days when the sun shines hot and the wind blows cold: when it is summer in the light, and winter in the shade. ~Charles Dickens,

daffodils and forsythia, picked and photographed by Dianne Sherrill--ABSOLUTELY gorgeous still life photo (Flickr)

"Chúng ta thường để cuộc đời mình được sắp xếp và điều khiển bởi hội chứng số đông. Nhưng có đôi khi, người ta bước về phía số đông không phải bởi vì nó đúng, mà là vì họ sợ phải đứng lẻ loi một mình. Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người trong chúng ta, thời còn đi học, thậm chí ngay cả khi đã đủ trưởng thành, dám nói ra suy nghĩ của mình khi nó ngược lại với tất cả số đông mọi người. Cuộc đời không có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có ai đủ sức thuyết phục hơn mà thôi"

Not sure where you are vibrating? Just check in. How do you feel right now? Just observe it and then you can change it. Perception starts with awareness.

Một người luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Bất chợt khi ngoảnh đầu lại, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác.