Pinterest • The world’s catalog of ideas

Stunning pink parasols. Does anyone know the original artist to this beautiful work of art? I believe some mentioned they are Thai parasols but those pins didn't mention the artist.

Phật Nói: Quên lãng cũng không chắc là không tồn tại, tất cả vốn ở sự lựa chọn, mà không ở chỗ cố ý. Không bằng buông tay, buông xuống càng nhiều, sự thấu triệt sáng tỏ càng nhiều....! Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời Ta đều có một ý nghĩa ... Tốt hay Xấu là do Mình !

from Etsy

Monogram Bracelet with Large Chain, Toggle Bracelet (Order Your Initials) - 14K Gold Filled, Sterling Silver, Yellow Gold Or Rose Gold