Visit site

Related Pins

Một người luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Bất chợt khi ngoảnh đầu lại, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác.

bougainvillea by euniceeva, via Flickr

Sometimes one must lose focus of what's around them to see what's in front of them.

Corkscrew Vine (Vigna caracalla). Unique vine but needs to be controlled as it can become invasive. Grows 15-20ft tall. Check out Davesgarden.com to see where you can purchase it. Classified as a tropical or tender perennial

Stand Up.... by MandyJayneBeck

**Australian Arid Lands Botanic Garden Port Augusta.