Gigi Hadid || backstage @ Gambattista Valli S/S 2017, Paris Fashion Week Womenswear (October 3, 2016)

Gigi Hadid || backstage @ Gambattista Valli S/S 2017, Paris Fashion Week Womenswear (October 3, 2016)

Gigi Hadid || backstage @ Gambattista Valli S/S 2017, Paris Fashion Week Womenswear (October 3, 2016)

Gigi Hadid || backstage @ Gambattista Valli S/S 2017, Paris Fashion Week Womenswear (October 3, 2016)

Gigi Hadid || backstage @ Gambattista Valli S/S 2017, Paris Fashion Week Womenswear (October 3, 2016)

Gigi Hadid || backstage @ Gambattista Valli S/S 2017, Paris Fashion Week Womenswear (October 3, 2016)

Gigi Hadid || backstage @ Gambattista Valli S/S 2017, Paris Fashion Week Womenswear (October 3, 2016)

Gigi Hadid || backstage @ Gambattista Valli S/S 2017, Paris Fashion Week Womenswear (October 3, 2016)

Gigi Hadid backstage at the Giambattista Valli show as part of the Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2017 on October 3, 2016 in Paris, France.

Gigi Hadid backstage at the Giambattista Valli show as part of the Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2017 on October 3, 2016 in Paris, France.

Gigi Hadid backstage at the Giambattista Valli show as part of the Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2017 on October 3, 2016 in Paris, France.

Gigi Hadid backstage at the Giambattista Valli show as part of the Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2017 on October 3, 2016 in Paris, France.

Gigi Hadid || backstage @ Miu Miu S/S 2017, Paris Fashion Week (October 5, 2016)

Gigi Hadid || backstage @ Miu Miu S/S 2017, Paris Fashion Week (October 5, 2016)

Gigi Hadid || backstage @ Gambattista Valli S/S 2017, Paris Fashion Week Womenswear (October 3, 2016)

Gigi Hadid || backstage @ Gambattista Valli S/S 2017, Paris Fashion Week Womenswear (October 3, 2016)

Pinterest
Search