Pinterest • The world’s catalog of ideas

Explore Angel Những, Blue Angel, and more!

CỎ BỒ CÂU Hoa bồ câu là loại sống lâu năm, có thể cao tới 20cm. Hoa to, đường kính khoảng 5cm. Thân cây ngắn, nhỏ, như những loài cỏ dại. Nhưng những bông hoa thì thật tuyệt vời, đúng như tên gọi Blue Angel. Những bông hoa màu xanh/vàng đẹp như thiên thần vậy. Hoa bồ câu có thể chịu được những thời tiết rất khắc nghiệt.

BỒ CÂU KÉP XÙ XANH Hoa bồ câu là loại sống lâu năm, có thể cao tới 20cm. Hoa to, đường kính khoảng 5cm. Thân cây ngắn, nhỏ, như những loài cỏ dại. Nhưng những bông hoa thì thật tuyệt vời, đúng như tên gọi Blue Angel. Những bông hoa màu xanh/vàng đẹp như thiên thần vậy. Hoa bồ câu có thể chịu được những thời tiết rất khắc nghiệt.

BỒ CÂU KÉP MIX 1 Hoa bồ câu là loại sống lâu năm, có thể cao tới 20cm. Hoa to, đường kính khoảng 5cm. Thân cây ngắn, nhỏ, như những loài cỏ dại. Nhưng những bông hoa thì thật tuyệt vời, đúng như tên gọi Blue Angel. Những bông hoa màu xanh/vàng đẹp như thiên thần vậy. Hoa bồ câu có thể chịu được những thời tiết rất khắc nghiệt.

BỒ CÂU KÉP ĐƠN MIX Hoa bồ câu là loại sống lâu năm, có thể cao tới 20cm. Hoa to, đường kính khoảng 5cm. Thân cây ngắn, nhỏ, như những loài cỏ dại. Nhưng những bông hoa thì thật tuyệt vời, đúng như tên gọi Blue Angel. Những bông hoa màu xanh/vàng đẹp như thiên thần vậy. Hoa bồ câu có thể chịu được những thời tiết rất khắc nghiệt.

BỒ CÂU KÉP XÙ TÍM VIỀN Hoa bồ câu là loại sống lâu năm, có thể cao tới 20cm. Hoa to, đường kính khoảng 5cm. Thân cây ngắn, nhỏ, như những loài cỏ dại. Nhưng những bông hoa thì thật tuyệt vời, đúng như tên gọi Blue Angel. Những bông hoa màu xanh/vàng đẹp như thiên thần vậy. Hoa bồ câu có thể chịu được những thời tiết rất khắc nghiệt.

BỒ CÂU ĐỎ Hoa bồ câu là loại sống lâu năm, có thể cao tới 20cm. Hoa to, đường kính khoảng 5cm. Thân cây ngắn, nhỏ, như những loài cỏ dại. Nhưng những bông hoa thì thật tuyệt vời, đúng như tên gọi Blue Angel. Những bông hoa màu xanh/vàng đẹp như thiên thần vậy. Hoa bồ câu có thể chịu được những thời tiết rất khắc nghiệt.

BỒ CÂU MIX 3 Hoa bồ câu là loại sống lâu năm, có thể cao tới 20cm. Hoa to, đường kính khoảng 5cm. Thân cây ngắn, nhỏ, như những loài cỏ dại. Nhưng những bông hoa thì thật tuyệt vời, đúng như tên gọi Blue Angel. Những bông hoa màu xanh/vàng đẹp như thiên thần vậy. Hoa bồ câu có thể chịu được những thời tiết rất khắc nghiệt.

BỒ CÂU MIX 1 Hoa bồ câu là loại sống lâu năm, có thể cao tới 20cm. Hoa to, đường kính khoảng 5cm. Thân cây ngắn, nhỏ, như những loài cỏ dại. Nhưng những bông hoa thì thật tuyệt vời, đúng như tên gọi Blue Angel. Những bông hoa màu xanh/vàng đẹp như thiên thần vậy. Hoa bồ câu có thể chịu được những thời tiết rất khắc nghiệt.

BỒ CÂU MIX Hoa bồ câu là loại sống lâu năm, có thể cao tới 20cm. Hoa to, đường kính khoảng 5cm. Thân cây ngắn, nhỏ, như những loài cỏ dại. Nhưng những bông hoa thì thật tuyệt vời, đúng như tên gọi Blue Angel. Những bông hoa màu xanh/vàng đẹp như thiên thần vậy. Hoa bồ câu có thể chịu được những thời tiết rất khắc nghiệt.

CỦ MẦM CỎ BỒ CÂU MI X MÀU Hoa bồ câu là loại sống lâu năm, có thể cao tới 20cm. Hoa to, đường kính khoảng 5cm. Thân cây ngắn, nhỏ, như những loài cỏ dại. Nhưng những bông hoa thì thật tuyệt vời, đúng như tên gọi Blue Angel. Những bông hoa màu xanh/vàng đẹp như thiên thần vậy. Hoa bồ câu có thể chịu được những thời tiết rất khắc nghiệt.