Explore Printables and more!

את רוצה להיות יפה, תסבלי!

את רוצה להיות יפה, תסבלי!

מגנטים - אניקמה

מגנטים - אניקמה

העיקר בכית שאני אכין לך שניצל!

העיקר בכית שאני אכין לך שניצל!

זה יגמר בבכי!

זה יגמר בבכי!

מה עשיתי שזה מגיע לי?!

מה עשיתי שזה מגיע לי?!

אי אפשר לחיות רק על ממתקים!

אי אפשר לחיות רק על ממתקים!

מה יש בזה?! רק דברים טובים!

מה יש בזה?! רק דברים טובים!

אם לא תאכל לא תגדל

אם לא תאכל לא תגדל

מגנטים - אניקמה

מגנטים - אניקמה

לשונאים שלי אני לא מאחלת דבר כזה

לשונאים שלי אני לא מאחלת דבר כזה

Pinterest
Search