Explore My Spring, Beauty Photography, and more!

Smeared Lipstick Editorials : Little Red

Smeared Lipstick Editorials

Contemporary Geisha Captures - The In the Time of Butterflies Editorial Features Oriental Fashions (GALLERY)

Chen Man

Persephone - ❀ Flower Maiden Fantasy ❀ beautiful art fashion photography of women and flowers - chen man

“ Khoảnh khắc này, chính ở Ô Trấn cổ kính mộc mạc, chính ở quán trà nhớ chuyện cũ người xưa, uống một bình trà trong, nghe một khúc bình đàn, vứt bỏ hết ngày tháng, làm một con người thanh thản tự tại.” Bạch Lạc Mai- Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.

“ Khoảnh khắc này, chính ở Ô Trấn cổ kính mộc mạc, chính ở quán trà nhớ chuyện cũ người xưa, uống một bình trà trong, nghe một khúc bình đàn, vứt bỏ hết ngày tháng, làm một con người thanh thản tự tại.” Bạch Lạc Mai- Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên.

Pinterest
Search