Discover and save creative ideas
  Visit site

  Related Pins

  Terre Senesi, Toscana | ♕ | La strada - Terre Senesi, Tuscany | by © Luigi Cavasin via ysvoice : xnggs025

  Vineyards, Tuscany, Italy; I'd like to look out my bedroom window and see this every morning.

  Medieval Village, Anghiri, Tuscany, Italy

  On My Bucket List of Travel Destinations ... Finding Creative Inspiration at a Villa on a Vineyard in Tuscany, Italy.

  Em cũng chỉ là một người con gái, hy vọng sẽ có người nhớ thuơng mình. Khi em đau khổ muốn khóc, người ấy sẽ để em dựa đầu vào ngực, khóc đủ rồi sẽ hỏi em làm sao vậy. Em hy vọng có người nói cho em biết, mỗi khi nhớ em người ấy cảm thấy rất buồn. Đôi khi chỉ cần một tin nhắn nói với em rằng người ấy nhớ em, em đã thấy rất đủ rồi.

  Toscana. Linda idea a implementar en ventanales. Ventanas a abrir, para generar mayor entrada de luz. El diseño del balcón es funcional a lugar y estilo arquitectónico.

  Tuscany, Italy -- WHAT a difference a few pots of flowers can make...

  Crescere in un posto simile fa bene all'anima. Io sono nata e cresciuta in una casa colonica di oltre 100 anni immersa nella campagna del Chianti sulla riva di un fiumiciattolo, giocare all'aria aperta, avere le vigne ed i boschi in cui correre è un buon modo di crescere.