Discover and save creative ideas

  More to explore:

  Artists

  More from this board

  parasite -noun- vật sống nhờ

  servile -adj- nô lệ

  toady -noun- người adua, người nịnh hót

  sycophant -noun- người nịnh bợ

  voluble -adj- ăn nói hoạt bát - fluent -, verbal, having eas use of spoken language

  spoil -verb- làm hư hỏng

  debase -verb- ngụy tạo, giả tạo

  corrupt -verb- tham nhũng, hư hỏng, bại hoại

  vitiate -verb- bại hoại, làm hại, làm hỏng

  tyro -noun- ngưới mới tập việc, người mới vào nghề

  timid -adj- nhút nhát

  timorous -adj- hay sợ

  stygian -adj- tăm tối, ảm đạm, thê lương

  stentorian -adj- rất to

  epigrammatic -adj- châm biếm, chế nhạo

  moralistic -adj- đạo đức

  aphoristic -adj- châm ngôn

  sententious -adj- sang trọng giả tạo, châm biếm, châm ngôn, đạo đức giả

  saturnine -adj- trầm mặt, trầm tư

  sanguine -adj- [1] đỏ như máu [2] lạc quan

  wholesome -adj- lành mạnh, tinh khiết, bổ khỏe

  remedial -adj- khắc phục hậu quả

  salutary -adj- làm khỏe mạnh, có lợi cho sức khỏe

  lustful -adj- dâm đãng

  salacious -adj- dâm ô