There’s more to see...
Sign up to discover and save different things to try in 2015.
Visit Site

Related Pins

"Đó là sự khác biệt giữa chúng ta. Em ngưỡng mộ những người đạt đến đỉnh cao danh vọng, tiền tài và cố gắng mọi cách để đạt được những điều đó. Anh chỉ ngưỡng mộ những người dám từ bỏ bản ngã của chính mình, dám hy sinh lợi ích của bản thân vì những người khác."

Peach Poppies By yulia pletinka [NOTE: All silk bands are of peach coloring. The puff is pure white and meant to be cared for in regular washing. There will be refills of loose powder as the casing will be quite expensive.] *i will not judge. However, masculinity is associated with deeper coloring. So, the male ballet dancers are figured to choose the blue casing, while the girls pick lilac.

Hibiscus - flower used externally for healing or internally as a tea. Respiratory support + mild diuretic. Contains Vitamin C and malic acid.

Deep pink flower with soft blur filter creating a moody ambience. Subscribers can see our Dark Interiors trend analysis for more inspiration...

Một người luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Bất chợt khi ngoảnh đầu lại, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác.