Pinterest • The world’s catalog of ideas

Dress Date: 1840–45 Culture: American or European Medium: cotton Dimensions: [no dimensions available] Credit Line: Gift of Mrs. E. V. Anderson, 1943 Accession Number: C.I.43.126.29

Cap Date: 1845–50 Culture: American Medium: silk Dimensions: [no dimensions available] Credit Line: Gift of Mrs. Alice Hawke Reimer, 1953 Accession Number: C.I.53.44.3

from Mail Online

By Colin Brown

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ