Pinterest • The world’s catalog of ideas

Bealton, Virginia. Officer's mess. Company F, 93d New York Volunteers Headquarters, Army of the Potomac

the American Civil War -- Confederate use of blacks black Confederates African-American Confederates

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

The Cold War 1945 - 1991 History Events Printable Timeline Poster

Google Image Result for http://3.bp.blogspot.com/_473nrD5vEv8/SkyOPWCP4hI/AAAAAAAABt0/fqiqIAeKe-E/s400/civil-war-women.jpg