There’s more to see...
Come take a look at what else is here!
Visit site

Related Pins

"Today I'm willing to be more present, more luminously central to my own story." -Joybroker www.facebook.com/... ||| vibrant orange Ranunculus

❈ Fleurs Foncées ❈ dark art photography flowers & botanical prints -

Ume, Kirschpflaume, Cherry plum viele Namen für eine Bach-Blüte, die hilft, wenn der innere Druck steigt

❈ Fleurs Foncées ❈ dark art photography flowers & botanical prints -

"Đó là sự khác biệt giữa chúng ta. Em ngưỡng mộ những người đạt đến đỉnh cao danh vọng, tiền tài và cố gắng mọi cách để đạt được những điều đó. Anh chỉ ngưỡng mộ những người dám từ bỏ bản ngã của chính mình, dám hy sinh lợi ích của bản thân vì những người khác."

Inspiring #quotes and #affirmations by Calm Down Now, an empowering mobile app for overcoming anxiety. For iOS: cal.ms/1mtzooS For Android: cal.ms/NaXUeo