More to explore:

Food

Visit site

Related Pins

50 recipes of slimmed down comfort foods...this will be good for winter :)

Blooming Tea là một kiệt tác nghệ thuật trà. Nó là một bó nhỏ gồm những lá chè và hoa sấy khô được cuộn lại thành dạng cầu với một sợi chỉ nhỏ. Loại trà này được làm thủ công chủ yếu ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Các loại hoa thường được sử dụng là hoa nhài, hoa lily, hoa Mộc, hoa thiên nhật thảo...Khi pha, những lá chè nở dần ra, trong cùng là những bông hoa ở giữa nhị đang độ nở rộ.

Bom dia!! Que a felicidade venha inteira! Colorida, encantada de amor e ternura. Que traga um tanto bom de doçura. De paz, carinhos, gargalhadas... Deixando as horas abençoadas, semeando sorrisos, de todas as maneiras. (Claudia Salles) Pin adiciona

I love these. I immediately thought of the claymation film "Mary and Max" Narrator: "Her favourite tea bag was Earl Grey. She loved saying "Earl Grey" and would like one day to marry someone called Earl Grey. They would live in a castle in Scotland, have 9 babies, 2 ducks...and a dog called Kevin."

Tea lover? Try our all natural SkinnyMe 'teatox' (a detox with tea!) only available from www.skinnymetea.c...