Pinterest • The world’s catalog of ideas

Explore Makthaba Salafiyyah Maldives and more!

#Aqeedha & #Manhajj Hurihaa Kamakah Wure Bodu wegen wey Dhuniyeyge Ufalaa Hiy hamajehumakee Saafu Aqeedha n Mahajj

Baeh Meehunah Wisnifai Onnanee Allah #Niumatheh Dhewwumun E ee Heyo Kameh Kamugai ehenas E ee Ugoobath akah wes Wedhanee. Wisanan Jehey kan thah

Allah ah Rujooa wumaai Allah ah Alhukan koh Kuhthan wegen Noonee Haasil nuwaane kan thah! Miadhu #Beys faruwaa kof TEST hadhaa iru Mi kamah othee Ihumaal wefa

Heyolafaa Saalih Mu'min Anhenaa #Hoorul_Een Ah wuren Riwethi Furihama Waane.

#Thibaa Ge Namaadhugai Munaafiq Ge Sifa Weythoa? #Nafs Haqq ah Rujoo Koh Wisnan Jehey

Subhana Allah! Mifadhain Wisney Kithah Meehun Waane thoa? #Bodu wegen waa figh eh

Haqeeqee Mu'umin Athu'thakunge Haalath. Shukuru Weri Wun Isthaiqfaaru Kurun

Mi Bodu wegen waa Ugoobath ah Rakkaatheri wey!

hithah Ilm in Asaru kuraane goi

#Ruqyaa Kurun. Komme Meehaku Amilla Nafs ah Kurun Oi Kameh. #kunfuni Hulhuwaigen aamdhanee Hoadhan Kuraa kameh noon