Pinterest • The world’s catalog of ideas

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

rainbow after the rain/ cotton single breasted Coat

dark gray Cotton lapel Wear Long pleated dress by MaLieb on Etsy, $80.00

Women Loose large size long dress women long High collar bottoming dress