Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

On June 14, 1777, the Second Continental Congress adopted the flag of the United States. The resolution stated:"Resolved, That the flag of the thirteen United States be thirteen stripes, alternate red and white; that the union be thirteen stars, white in a blue field, representing a new constellation." Although stars…

On June 14, 1777, the Second Continental Congress adopted the flag of the United States. The resolution stated:"Resolved, That the flag of the thirteen United States be thirteen stripes, alternate red and white; that the union be thirteen stars, white in a blue field, representing a new constellation." Although stars…

Seit 1976 gibt es in Island ein Gesetz gegen geschlechterspezifische Lohndifferenzierung.

Seit 1976 gibt es in Island ein Gesetz gegen geschlechterspezifische Lohndifferenzierung.

Pinterest • The world’s catalog of ideas
Search