Pinterest • The world’s catalog of images

Explore Turn Heads, Turning Heads, and more!

Tsar Nicholas II with his son, Alexei

from Mail Online

An accidental martyr? The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Two worlds, two fashions - Dior show in Moscow, 1959 by Howard Sochurek

City life, Moscow, USSR, 1954, by Henri Cartier-Bresson.