Paper plate Angel wings - spray paint them with grey stone finish to make Weeping Angel wings!

Paper plate Angel wings - spray paint them with grey stone finish to make Weeping Angel wings!

9. Chăng dây lên, thổi bóng và dính chúng vào một chiếc ống hút được luồn qua dây để làm máy bay phản lực từ bóng bay. Trò này sẽ được các bé trai thích mê, chơi cả ngày không chán.

9. Chăng dây lên, thổi bóng và dính chúng vào một chiếc ống hút được luồn qua dây để làm máy bay phản lực từ bóng bay. Trò này sẽ được các bé trai thích mê, chơi cả ngày không chán.

Running out of ideas to keep the kids entertained this summer? Why not try these Squirt Gun Races?!

Running out of ideas to keep the kids entertained this summer? Why not try these Squirt Gun Races?!

Pinterest • The world’s catalog of ideas
Search