Հիմա ահա Այդ ղօղանջն է եկած հասած հեռուներէն խորերէն 'ինչպէս յոհակն ովկիանի - ինչպէս հովը հիւսիսի լեռնակուտակ լուսապայծառ զորավար Որ կ ’ամոքէ կարօտավառ կուրծքերը թաց արցունքէ Որ կը թնդայ աղոթքին պէս բաց ափերուն Կը փոթորկէ կը տատանէ գերարբշիռ Բոլոր ծառերն հիմա անսանձ խրախճանքի յանձնուած որ ոստերով ծափ կը զարնեն գաղտագողի իրարու դէմ կը նազեն ու կը խայտան կը պարեն...  Ոչ ոք ոչ ոք կը տեսնէ - Հովերուն դէմ սովորական օրոր-շորոր երերտուք է կը կարծեն.

Հիմա ահա Այդ ղօղանջն է եկած հասած հեռուներէն խորերէն 'ինչպէս յոհակն ովկիանի - ինչպէս հովը հիւսիսի լեռնակուտակ լուսապայծառ զորավար Որ կ ’ամոքէ կարօտավառ կուրծքերը թաց արցունքէ Որ կը թնդայ աղոթքին պէս բաց ափերուն Կը փոթորկէ կը տատանէ գերարբշիռ Բոլոր ծառերն հիմա անսանձ խրախճանքի յանձնուած որ ոստերով ծափ կը զարնեն գաղտագողի իրարու դէմ կը նազեն ու կը խայտան կը պարեն... Ոչ ոք ոչ ոք կը տեսնէ - Հովերուն դէմ սովորական օրոր-շորոր երերտուք է կը կարծեն.

Lovely subtle scent for your home with a mini tree filled with gingerbread men and real orange slices.

Great idea for my kitchen tree.Mini tree for the kitchen - decorate with gingerbread men, dried orange slices, cinnamon sticks.

CHRISTMAS ORNAMENTS GIF

“Cultivate the habit of being grateful for every good thing that comes to you, and to give thanks continuously. And because all things have contributed to your advancement, you should include all.

AltogetherChristmas.com: Christmas Trees

Tips and ideas for decorating your Christmas tree, with photos of traditional and themed Christmas trees to inspire creativity.

Pinterest
Search