فرض کنیم شما یک دسته گل یا حتی یک شاخه گل از یک نفر که خیلی دوستش دارین هدیه گرفتین. اون رو کجا و چجوری نگه می دارید؟ حتی اگه خودتون سر راه یک شاخه گل به خونه بیارید اون رو خیلی معمولی توی یک ظرف شیشه ای میذارید؟ اگه دوست دارید برای سفره های شام از شاخه های گل استفاده کنید و دنبال ایده هایی می گردید که بتونید حداکثر استفاده از زیبایی گل هایی که خریدین رو انجام بدین، این مطلب میتونه براتون مفید باشه. در عکس های رنگی امروز میخوایم چند ایده ظرف برای شاخه های گل ببینیم.

فرض کنیم شما یک دسته گل یا حتی یک شاخه گل از یک نفر که خیلی دوستش دارین هدیه گرفتین. اون رو کجا و چجوری نگه می دارید؟ حتی اگه خودتون سر راه یک شاخه گل به خونه بیارید اون رو خیلی معمولی توی یک ظرف شیشه ای میذارید؟ اگه دوست دارید برای سفره های شام از شاخه های گل استفاده کنید و دنبال ایده هایی می گردید که بتونید حداکثر استفاده از زیبایی گل هایی که خریدین رو انجام بدین، این مطلب میتونه براتون مفید باشه. در عکس های رنگی امروز میخوایم چند ایده ظرف برای شاخه های گل ببینیم.

crates...flowers on antique scale. alternative to wine barrels at ceremony.We provide you with the best rustic ideas for plan your rustic wedding. ... will find to help you in get that rustic country inspired look, all from real rustic weddings.

I like this wooden box for a centerpiece container idea. We could fill it with lavender plants, live herb plants and accents of grapes and/or lemons/oranges... More

Totally lovely autumn colored fall wedding bouquet | http://www.weddingpartyapp.com/blog/2014/09/18/fresh-fall-wedding-bouquets-romantic-bride/

Fresh Fall Wedding Bouquets for the Romantic Bride

Totally lovely autumn colored fall wedding bouquet | http://www.weddingpartyapp.com/blog/2014/09/18/fresh-fall-wedding-bouquets-romantic-bride/

Mason Jars look gorgeous in our window alcoves throughout the Castle http://www.berkeleycastleweddings.co.uk/

22 Creative & Decorative Uses for Mason Jars

Mason Jars look gorgeous in our window alcoves throughout the Castle http://www.berkeleycastleweddings.co.uk/

Hydrangea Arrangement, we could replace the yellow/orange roses with juliet garden roses, and include loos greenery, hydrangeas, and some other loose flowers (this contains chamomile, the little daisy looking flowers...we don't have to add that of course.)

Hydrangea Arrangement, we could replace the yellow/orange roses with juliet garden roses, and include loos greenery, hydrangeas, and some other loose flowers (this contains chamomile, the little daisy looking flowers...we don't have to add that of course.)

Pinterest
Search