HOLIDAY DESSERT: CHOCOLATE COVERED STRAWBERRY Merry Christmas everyone! I would like to share with you a beautifully festive and delicious dessert for the Christmas. This desert is not difficult and time-consuming to make at all and can be a wonderful gift for holiday, birthday, and Valentine Day. -Chúc mừng Giáng Sinh tất cả mọi người. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ một món tráng miệng Socola bọc dâu tây là một món tráng miệng cực dễ làm, tuyệt vời và ý nghĩa

HOLIDAY DESSERT: CHOCOLATE COVERED STRAWBERRY Merry Christmas everyone! I would like to share with you a beautifully festive and delicious dessert for the Christmas. This desert is not difficult and time-consuming to make at all and can be a wonderful gift for holiday, birthday, and Valentine Day. -Chúc mừng Giáng Sinh tất cả mọi người. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ một món tráng miệng Socola bọc dâu tây là một món tráng miệng cực dễ làm, tuyệt vời và ý nghĩa

Cơm gà Nha Trang

Cơm gà Nha Trang

Photo: 5ive15ifteen; Event Design: Rachel A. Clingen Wedding & Event Design; Jaw-Dropping Gorgeous Wedding Ideas

Jaw-Dropping Gorgeous Wedding Flower Ideas

Photo: 5ive15ifteen; Event Design: Rachel A. Clingen Wedding & Event Design; Jaw-Dropping Gorgeous Wedding Ideas

2014.8.6 간식. 떡볶이

2014.8.6 간식. 떡볶이

Bright sunny day, I'm having mini kimbob and miso soup for breakfast. 햇살이 눈부신 아침. 간단히 계란부쳐 넣고 꼬마김밥 말고 청경채랑 마른표고 넣어 미소 스프 만들어 멍 하니 눈부신 창 쳐다보며 퍼묵 퍼묵~ 오늘은 뭐 할까? * 물에 하얀 미소 한숫갈 풀고 청경채, 마른표고, 두부, 다시마, 보니토 다시(까스오)쬐끔 넣어 물이 끓기시작하면 낮은불로 줄여 은근히 한 2-3분 정도끓여 파 투하~ 끝.

Bright sunny day, I'm having mini kimbob and miso soup for breakfast. 햇살이 눈부신 아침. 간단히 계란부쳐 넣고 꼬마김밥 말고 청경채랑 마른표고 넣어 미소 스프 만들어 멍 하니 눈부신 창 쳐다보며 퍼묵 퍼묵~ 오늘은 뭐 할까? * 물에 하얀 미소 한숫갈 풀고 청경채, 마른표고, 두부, 다시마, 보니토 다시(까스오)쬐끔 넣어 물이 끓기시작하면 낮은불로 줄여 은근히 한 2-3분 정도끓여 파 투하~ 끝.

Pinterest
Search