Explore Mantra Tattoo and more!

Fuga..  Romina Vaccaro

Fuga.. Romina Vaccaro

The Gayatri Mantra I have this tattooed on my left forearm. A reminder of sorts, and the shanti mantra on the right forearm:)

The Gayatri Mantra I have this tattooed on my left forearm. A reminder of sorts, and the shanti mantra on the right forearm:)

Harley Quinn & Co again simply. Wow. More inspiration at Bed Breakfast Valencia Mindfulness Retreat: http://www.valenciamindfulnessretreat.org / https://www.youtube.com/watch?v=YOvpH_tX8pM

Harley Quinn & Co again simply. Wow. More inspiration at Bed Breakfast Valencia Mindfulness Retreat: http://www.valenciamindfulnessretreat.org / https://www.youtube.com/watch?v=YOvpH_tX8pM

Protection Symbol Tattoos | ... the angel motif for instance, a symbol of guidance and protection

Protection Symbol Tattoos | ... the angel motif for instance, a symbol of guidance and protection

5 incan laws and ancient scriptures http://hative.com/cool-sanskrit-tattoos/

30 Cool Sanskrit Tattoos

5 incan laws and ancient scriptures http://hative.com/cool-sanskrit-tattoos/

để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

ahimsa // non-violence; compassion for all living things//I've always had compassion, but it's not w/o limits. It dies when ill-fed...or abused. It dies until I move on...

ahimsa // non-violence; compassion for all living things//I've always had compassion, but it's not w/o limits. It dies when ill-fed...or abused. It dies until I move on...

Pinterest
Search