Explore Dog and more!

Explore related topics

พี่ๆ มีหนมมั่ย น้ำด้วย ขึ้นมาเหนื่อย

พี่ๆ มีหนมมั่ย น้ำด้วย ขึ้นมาเหนื่อย

มาเล่นลูกบอลกันมั้ย

มาเล่นลูกบอลกันมั้ย

ร้อยนึง ซื้ หนมพอมั้ยแม่

ร้อยนึง ซื้ หนมพอมั้ยแม่

เอาไปซื้อหนมให้หน่อย

เอาไปซื้อหนมให้หน่อย

ขึ้นมาหาบนห้องอีกแล้ว

ขึ้นมาหาบนห้องอีกแล้ว

มะเขือนะ ไม่ใช้ลูกชิ้น เฝ้าอยู่ได้

มะเขือนะ ไม่ใช้ลูกชิ้น เฝ้าอยู่ได้

หมอนแมวดุ๊บของใครไม่รู้ ข้าวตังจะเอา

หมอนแมวดุ๊บของใครไม่รู้ ข้าวตังจะเอา

ก็บอกแล้วว่ามันหนาว

ก็บอกแล้วว่ามันหนาว

Dog

หาที่นอนอ่ะดิ

หาที่นอนอ่ะดิ

Pinterest
Search