Explore Japanese Taurus, Decoupages Japanese, and more!

"Tại sao bạn lại cần ánh mặt trời khi đã có tôi ngay đây?​".

"Tại sao bạn lại cần ánh mặt trời khi đã có tôi ngay đây?​".

Watercolor, pencil, A5 More in this series: ___________________________________________ "Во мне так много т&#1077...

Watercolor, pencil, A5 More in this series: ___________________________________________ "Во мне так много т&#1077...

Pinterest
Search