<3

Angle of View- I chose this image because the angle that it's taken at is from underneath the flower rather then just taking a picture from above like most pictures. Not only does this use a different angle, but it also uses the Rule of Thirds.

"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí buổi ban đầu."

"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí buổi ban đầu."

Muchas palabras para explicar algo como esto, lamentablemente no puedo. Pero cada uno sabe qué o quién es nuestro soporte para volar.

Muchas palabras para explicar algo como esto, lamentablemente no puedo. Pero cada uno sabe qué o quién es nuestro soporte para volar.

Pinterest
Search