Discover and save creative ideas

  MARINE TRAFFIC - živá online mapa námornej a riečnej dopravy. Budúcnosť pirátov je tu už dnes!

  2y
  2y Saved to Mapy
  • Peter Farárik

   MARINE TRAFFIC - živá online mapa námornej a riečnej dopravy. Budúcnosť pirátov je tu už dnes!

  People also love

  FLIGHTRADAR24 - Živá mapa leteckej dopravy sveta!

  GOOGLE EARTH - najdokonalejší nájstrov na zobrazenie Zeme dneška. Budúcnosť je dnes.

  Živá mapa zemetrasení takmer v reálnom čase zobrazuje zemetrasenia dnešné, za posledné dni, týždne a mesiace podľa ich sily.

  TURISTICKÁ MAPA.SK - najlepšia online mapa na Slovensku.

  Interaktívne online demografické mapy

  Fantastická porovnávacia mapa. Porovnajte historickú mapu z vojenského mapovania za Rakúsko-Uhorska s dnešnou Google maps. Pozor, vzniká silná závislosť!

  MAPS-FOR-FREE: Jedinečná mapa sveta s vrstvami, ktoré v Google maps ani iných mapách nenájdete. Prehľadne vyobrazený zemský povrch, možnosť zapínania a vypínania vrstiev, ako napr. vodstvo, mestá, hranice, typy krajín apod. Pre školské potreby snáď najlepšia mapa na nete!

  FREEMAP.SK - digitálna mapa Slovenska.

  MAPSTORY.ORG - mapové príbehy a ich tvorba

  40 zaujímavých máp sveta - najmä na HG

  MAPY.ATLAS.SK - asi najlepšia dopravná mapa Slovenska.

  ESPATIAL - online tool na tvorbu interaktívnych máp