Explore Morning Vibes, Wednesday Morning, and more!

Explore related topics

This Wednesday morning vibes #irepchinatown_ke...

This Wednesday morning vibes #irepchinatown_ke...

This Wednesday morning vibes #irepchinatown_ke

This Wednesday morning vibes #irepchinatown_ke

*Tao chia tay rồi mày ạ*.  *Đời tao coi như xong. Vừa chia tay..*. *Con bị bỏ rơi thật rồi*. Những Ngọc Hân, Nhi, T.H của mình. Làm sao mình có thể ôm được từng người, trong từng trận thương đau đó, khi mà ai cũng ở cách mình rất xa như vậy. Khi mà mình cũng đang cần được các bạn ủi an nhiều như một cái ôm. :( 08/08/2016

*Tao chia tay rồi mày ạ*. *Đời tao coi như xong. Vừa chia tay..*. *Con bị bỏ rơi thật rồi*. Những Ngọc Hân, Nhi, T.H của mình. Làm sao mình có thể ôm được từng người, trong từng trận thương đau đó, khi mà ai cũng ở cách mình rất xa như vậy. Khi mà mình cũng đang cần được các bạn ủi an nhiều như một cái ôm. :( 08/08/2016

Pinterest
Search