Pinterest
Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato (1609 -1685) — Madonna And Child (656x900)

The Madonna And Child

Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato (1609 -1685) — Madonna And Child (656x900)