NYC. Marilyn Monroe and James Dean enjoying the view. http://VIPsAccess.com/luxury-hotels-new-york.html

NYC. Marilyn Monroe and James Dean enjoying the view. http://VIPsAccess.com/luxury-hotels-new-york.html

JFK Jr. -  John was a stunning combination of both of his parents.  So incredibly handsome and truly a class act.

JFK Jr. - John was a stunning combination of both of his parents. So incredibly handsome and truly a class act.

A great portrait poster of President John F Kennedy! With JFK's famous quote: "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country." Ships fast. 11x17 inches. Need Poster Mo

A great portrait poster of President John F Kennedy! With JFK's famous quote: "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country." Ships fast. 11x17 inches. Need Poster Mo

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Pinterest • The world’s catalog of ideas
Search