Explore these ideas and more!

Composición clásica o estática/composición libre y dinámica

Composición abierta

Composición circular

Composición aurea

Composición clásica o estática.

Composición cuadrada

composición en x

Composición libre o dinámica

Composición continua

composición en x

Composición triangular

Composición eliptica

composición simétrica