Explore these ideas and more!

El-MUHYÎ: Dirilten, canlandıran ve hayat verendir. O'nun öldürdüğüne kimse hayat veremez (Fussilet, 41/39)

El Fettah

El Vedud

يا ذا الجلال والاكرام #الخط_العربي

El-HASÎB: Herkesin yaptıklarını takdir eden, yapılanları bütün ayrıntılarıyla bilip her insanı hesaba çekerek yaptığının karşılığını verendir (el-Ahzâb, 33/39).

Kalp formunda müsenna EL VEDUD (C.C.)

Orjinal el yapımı hasbünellah ve ni'mel vekil - Sahibinden El Yazması ve El İşi & Sanatnın en iyi örnekleri sahibinden.com'da - 185579029

el-Kabıd

El-Bâis: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.

el-Basir

el-KAYYÛM: Baki ve ebedi olan; her şeyin O'nun kudret ve iradesiyle varlığını sürdürebildiği tek varlıktır (el-Bakara, 2/250; Âlu İmrân, 3/1).

el-MÂNİ': Herşey O'nun emir ve korumasına bağlıdır. O'nun emri olmadıkça hiçbir şey olamaz. İstemediği şeyin, yani takdir etmediğinin olmasına imkân yoktur.

El-MUKÎT: Rızıkları yaratıcıdır.

El-HAKK: Varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan ve gerçek olandır (el-Hacc, 22/6).

El-KAVÎ: Kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sahibi olandır. Herşey O'nun kudret ve kuvveti karşısında güçsüzdür; O'na boyun eğmek zorundadır.

El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden. Var olan herşey O’ndandır. Tüm güzellikler incelikler O’nun aklının tecellileridir.

El-ALİYY: Yüksek, büyük ve yüce olan; kudrette, bilgide, hükümde, irâdede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstün olandır. Herşey O'nun hükmü ve emri altındâdır.

El-Halîm: Çok yumuşak olan.