Discover and save creative ideas

  El-MUHYÎ: Dirilten, canlandıran ve hayat verendir. O'nun öldürdüğüne kimse hayat veremez (Fussilet, 41/39)

  2y
  People also love

  ♥ Esmaül Hüsnadan:" El Alim" ♥

  God

  El-Bais

  el-Kabıd

  El-Melik

  El-HASÎB: Herkesin yaptıklarını takdir eden, yapılanları bütün ayrıntılarıyla bilip her insanı hesaba çekerek yaptığının karşılığını verendir (el-Ahzâb, 33/39).

  El-Bâis: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen.

  el-KAYYÛM: Baki ve ebedi olan; her şeyin O'nun kudret ve iradesiyle varlığını sürdürebildiği tek varlıktır (el-Bakara, 2/250; Âlu İmrân, 3/1).

  el-MÂNİ': Herşey O'nun emir ve korumasına bağlıdır. O'nun emri olmadıkça hiçbir şey olamaz. İstemediği şeyin, yani takdir etmediğinin olmasına imkân yoktur.

  El-MUKÎT: Rızıkları yaratıcıdır.

  El-HAKK: Varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan ve gerçek olandır (el-Hacc, 22/6).

  El-KAVÎ: Kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sahibi olandır. Herşey O'nun kudret ve kuvveti karşısında güçsüzdür; O'na boyun eğmek zorundadır.

  el-CÂMİ: Derleyen, toplayan, her şeyi kudreti içinde bulundurup dilediğini istediği anda ve istediği yerde toplayandır.

  El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden. Var olan herşey O’ndandır. Tüm güzellikler incelikler O’nun aklının tecellileridir.

  El-Halîm: Çok yumuşak olan.